Siep Steekstra

 

Siep Steekstra
Is onze moviemaker, waar je hem op de wedstrijd ook tegenkomt, hij heeft bijna 100% van de tijd een camera in zijn handen. Maar ook doordeweeks is hij regelmatig in de schuur om te helpen waar het maar nodig is. In het dagelijk leven werkt hij als kraanmachinist bij Gebr. Varekamp in Tinte.